BLOG PLAYFICTION

camara-video.jpg

Com fer un vídeo. Fases d’una producció audiovisual

PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

El primer que hem de preguntar-nos és: què és la producció audiovisual?

La producció audiovisual és l’art o procés de crear un contingut audiovisual per a mitjans de comunicació com el cinema, la televisió o Internet.

Depenent de la complexitat o de la qualitat del producte audiovisual, la preparació per a realitzar-lo serà diferent.

 

grabacion-tv3

 

Per a començar, és fonamental elaborar un pla de treball. El primer que s’ha de tenir en compte en una producció és preguntar-se quin tipus de projecte se li ha presentat, a quin públic es dirigiran, que recursos comptarà…

Les fases d’una producció audiovisual consten de tres etapes: la preproducció, producció i postproducció.

Es defineix a la fase de la realització audiovisual com tots els processos tècnics i artístics que es duen a terme des que sorgeix la idea fins que el producte arriba al públic o client.

silvia-perez-cruz-videoclip

PREPRODUCCIÓ

Aquesta és etapa que comprèn des que neix la idea inicial del projecte audiovisual fins que comença l’enregistrament. Hem de tenir clar de què tractarà el nostre projecte audiovisual i que tipus de vídeo farem. Partint de la idea desenvolupem un guió tècnic i un guió il·lustrat o guió gràfic (conjunt d’il·lustracions mostrades en seqüència amb l’objectiu de servir de guia per a entendre una història, una animació o seguir l’estructura d’una pel·lícula abans de realitzar-se o filmar-se).

 

 

La fase de preproducció ens facilita saber on anirem a rodar el nostre vídeo, i que és el que necessitarem per a poder realitzar-ho (material tècnic, treballadors, llocs de rodatge, pressupost…). Aquesta fase és molt important i imprescindible, ja que en ella definim que és el que volem fer i que necessitem per a poder dur-ho a terme.

PRODUCCIÓ

Aquesta és l’etapa que comprèn des que comença l’enregistrament o el rodatge del projecte audiovisual fins que s’obtenen totes les preses gravades. És la posada en pràctica de totes les idees i tota la planificació que hem realitzat en la fase de preproducció. En l’etapa de producció treballa pràcticament tot l’equip tècnic i artístic (director/a, actors o models, so, maquillatge, vestuari…).

POSTPRODUCCIÓ

Aquesta és l’etapa que comprèn des que acaba el rodatge i comença el muntatge del vídeo, fins a l’exportació del producte final. Seleccionem les preses del material gravat que serviran per a l’edició. Si es tracta d’una producció cinematogràfica, normalment el director participa en la fase de muntatge per a guiar al muntador i aconseguir plasmar el que el director té al cap.

 

També hem de realitzar la correcció de color, els efectes (si fos necessari), la música, la mescla de so, gràfics i títols de crèdit. Una vegada realitzem tot això, la nostra producció audiovisual estarà llesta per a l’exportació. Depenent del destí del nostre producte audiovisual (TV, cinema, Internet…), les característiques de sortida de l’exportació seran d’una manera o d’una altra.

Més informació i pressupost per a un vídeo corporatiu o d’esdeveniment en:  www.playfiction.com

Com fer un vídeo. Fases d’una producció audiovisual
Share this post